Forside

Martemeometoden.dk

Katrine Søndergaard, Marte Meo terapeut

Alle oplever udfordringer i kontakten med andre - og både forældre og professionelle kan få brug for hjælp til at forbedre deres samspil eller få vendt en negativ spiral.

 

Marte meo er en psykologisk-pædagogisk metode, som anvender video til at støtte kontakten mellem mennesker. Metoden er udviklet til at styrke relationer og øge glæden i samspillet. Marte meo metoden er konkret, løsningsorienteret og tager udgangspunkt i de ressourcer, du i forvejen har. Metoden går i al sin enkelthed ud på at afdække og udvikle samspilskompetencer. Med baggrund i udvalgte videoklip giver jeg dig vejledning, som kan forbedre samspillet.

 

Igennem et Marte Meo forløb kan du for eksempel finde ny forståelse og handlemuligheder i samspillet med dit barn. Som professionel kan du lære at styrke andres selvværd, sociale kompetencer, koncentration og den sproglige udvikling. Derudover kan vi arbejde med konfliktsituationer og at skabe større nærhed og gensidighed i kontakten.

 

Du vil opleve, at du får øje på dine styrker, bliver klogere på dig selv og får redskaber til at understøtte udvikling hos andre.

 

 

Katrine Søndergaard, København N, 28661266, katrine@martemeometoden.dk